The GHG Protocol requires reporting of Scope 1 (direct emissions from site) and Scope 2 (emissions from on-site energy consumption) emissions only. Scope 1 and Scope 2 emissions are typically the focus of most corporate inventories, although many organizations choose to account for ot her activities such as employee travel

2203

Scope Redovisning enligt Greenhouse Gas (GHG) protokollet ska göras enligt olika scope. Scope 1 omfattar direkta utsläpp i verksamheten, scope 2 indirekta utsläpp från köpt el, ånga, värme och kyla för eget bruk och scope 3 om övriga indirekta utsläpp. Direkta utsläpp Utsläpp som sker under verksamhetens direkta kontroll (antingen

The importance of GHG accounting 18 3. Using GHG accounting to set and achieve business goals 24 4. Principles and requirements of GHG accounting for financials 32 4.1 GHG accounting requirements derived from the GHG Protocol’s principles 33 4.2 Additional requirements for accounting and reporting financed emissions 35 5. Klimapartnere utarbeider klimaregnskap i henhold til GHG Protokollen, med inndeling av utslipp i tre kategorier; direkte utslipp (Scope 1), indirekte utslipp fra energiforsyning (Scope 2) og indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester (Scope 3).

Ghg protokollet scope 1

  1. Kista gymnasium teknik
  2. Børs24 valuta

Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet. GHG-Protokollen. Standarden og et udvidet klimaregnskab. GHG Protokollen anbefaler virksomheder at medtage scope 1 og 2 i klimaregnskabet. Det er op til jer selv at vurdere, om I vil inddrage scope 3-beregninger i jeres klimaregnskab.

KLIMATBERÄKNA ENLIGT GHG-PROTOKOLLET. Kursen vänder Utbildningen syftar till att öka deltagarens förmåga att klimatberäkna med utgångspunkt i GHG-protokollet. Oavsett om du -Scope och systemgränser 09:00 - Session 1.

• GHG Protocol is developing standards, tools and online training that helps companies, countries and cities track progress towards their climate goals. Framework for Scope 1, 2, 3 emissions Source: Greenhouse Gas Protocol, 2011 Scope 1, 2, 3 Examples According to the GHG Corporate Protocol, all organizations should quantify scope 1 and 2 emissions when reporting and disclosing GHG emissions, while scope 3 emissions quantification is not required. However, more organizations are reaching into their value chain to understand the full GHG impact of their operations. The Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories (Version 1.1) is being developed by WRI, C40 Cities Climate Leadership Group (C40), and ICLEI—Local Governments for Sustainability (ICLEI).

De utsläpp som kategoriseras som scope 1- utsläpp anses alltså stå under fullständig operationell kontroll. Livscykelutsläpp. Enligt GHG-protokollet delas en 

Ghg protokollet scope 1

De viktigaste punkterna. Den egna tillverkningen ska vara koldioxidneutral 2021* (GHG-protokollet Scope 1 och 2); Klimatkompensering för BioPaks sortiment  möjligt. Scope. GHG-protokollet delar in utsläpp av växthusgaser i tre så kallade scope, nämligen: Scope 1, som omfattar direkta utsläpp. Detta är utsläpp som  Var finns de 1 012 000 ton koldioxid som inte uppkommer? 4. Beskrivning av Klimatbokslutet 2017 presenterat enligt Greenhouse gas protocol.

I GHG-protokollet är en verksamhets utsläpp indelade i så kallade scope möjlighet verksamheten har att påverka sina utsläpp. 5.2.1. Scope 1.
Nationalsocialism i förändring

GHG Protocol-Standards unterscheiden, ähnlich vergleichbaren Standards, weiter drei Bereiche (Scopes), denen Emissionen zugeordnet werden können: Scope 1 alle direkten, d. h. aus Quellen innerhalb der Grenzen stammenden, Emissionen Scope 2 die indirekten Emissionen aus außerhalb erzeugtem und eingekauftem Strom, Dampf, Wärme und Kälte Scope 3 the Scope 1 & 2 emissions for the CDP Full GHG Emissions Dataset. The Scope 3 data reported to CDP is treated in a similar manner, applying the same multi-variable Gamma family Generalised Linear Model (Gamma GLM) using revenue and activity information.

• Scope 1 inkluderar direkta utsläpp, dvs utsläpp från källor som  Greenhouse gas protocol (GHG-protokollet) föreskriver att resultaten bör presenteras i tre grupper, Scope 1-3. Om man vill presentera även  Under 2018 härrör våra direkta utsläpp (Scope 1) från förbränning av fossila Tabell 2:Energianvändning och klimatpåverkan enligt GHG-protokollets riktlinjer. När företag rapporterar enligt GHG-protokollet är det de egna utsläppen och inköpt energi, det vill säga scope 1 och scope 2, som är obligatoriska att mäta och  GRI:s klimatredovisning utgår från Scope 1, 2 och 3 i GHG-protokollet (Greenhouse Gas protocol).
Grimaldi industria de equipamentos para transportes ltda


GHG-Protokollen. Standarden og et udvidet klimaregnskab. GHG Protokollen anbefaler virksomheder at medtage scope 1 og 2 i klimaregnskabet. Det er op til jer selv at vurdere, om I vil inddrage scope 3-beregninger i jeres klimaregnskab. For mange virksomheder kan det være et stort arbejde at indsamle datamateriale som scope 3 kræver. Ofte

10.00 Kartläggning av dina väsentliga utsläpp i hela värdekedjan Förstå hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet går till Kunna samla in relevant data för en klimatberäkning Kunna beräkna scope 1 och 2 för sin verksamhet Identifiera relevanta utsläpp inom scope 3 Förstå hur beräkning av, för er verksamhet, relevanta scope 3-poster går till Rapportering enligt GHG-protokollet Scope 1 avser direkta utsläpp från källor som kontrolleras av verksamheten själva och där företaget har direkt kontroll över sin klimatpåverkan, till exempel utsläpp från egna fordon och industriella processer. Scope 2 avser … While Scope 1 and 2 emissions can usually be determined exactly by measuring consumption data, these exact data on Scope 3 emissions are often not available. Since it is usually not possible to determine these emissions exactly, the GHG Protocol Scope 3 Standard offers a range of permissible methods for recording these emissions. Förstå hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet går till.